08.09.2020

Båda sidor på kabinen och taket klart

Båda sidor av kabinen är monterad och så även taket. Vi fortsätter med takets ramverk. 
Monteringen tar lite extra tid när det är många vinklar som skall passa samman, innan vi
slutligen svetsar ihop alla delar.
Inspektionsluckorna till skrovets insidor runt motorbrunnen förbereds och färdigställs inför montering.