12.08.2020

Insidan av skrovet svetsas i väntan på tunneln till bogpropellern 

Skrovets insida svetsas på plats medans vi väntar på att tunneln till bogpropellern skall anlända. Man kan nu få en känsla av hur ytorna ombord kommer att utnyttjas.
Byggnationen av TEKNOMAR 007 fortlöper