22.09.2020

Arbetet med att svetsa ihop skrovet börjar bli färdigt

Ramen för vad som kommer utgöra förar och passagerarkonsolen är på plats.
Dörrarna för- och akterut är snart färdiga. Då installation av bogpropellern stjäl monteringstid, försöker vi förbered och måtta för rutorna till båtens hytt.
Allt har sin tid!