28.09.2020

Teknomar 007 börjar se ut mer och mer som en båt

Vi test-monterar dörrar och fortsätter arbetet inuti kabinen. Taket är på plats och större
delen av denna konstruktion är färdigsvetsad. Handräcken är monterade runtom på akterdäck. De handräcken som kommer monteras på fördäck blir lite grövre.