28.07.2020

Skrovet fylls med ljuddämpande och isloerande material

Delar av däck och överbyggnad är redo att installeras, men vi väntar på leverans av tunneln till bogpropellern, som enklast installeras med kölen uppåt. Om några dagar anländer tunneln från Nederländerna och monteras på plats.
Vi kontrollerar även svetsarna i skrovets förstyvningskonstruktion och vi lär säga att vi är mycket nöjda med hög kvalité på svetsjobben!
Under tiden börjar vi fylla delar av skrovet med Penoplex som både isolerar skrovet från ljud samt värme. Materialet medför även att båten förblir osänkbar.